*/1
Nouveau Quartier français 1: een totaalpakket

Leerwerkboek

Livre de l’élève
 • Een uitgebreide ontdekkingsfase brengt leerlingen tot inzicht over de leerstof.
 • Een groot aanbod aan oefeningen.
 • Na de onderdelen woordenschat en spraakkunst telkens een controlemoment.
 • Alle behandelde leerstof samengebracht in één grote zelftoets.
 • Aan het einde van elk hoofdstuk bundelen leerlingen de ontdekte bouwstenen in een doelgerichte eind­opdracht, volgens een uitgewerkt stappenplan. 
 • Het magazine Le mag’ voorziet in een uitgebreid
  aanbod aan tekstsoorten en -types die perfect
  aansluiten bij de leefwereld van de leerling. 
 • Authentieke artikels over het reilen en zeilen binnen de Franstalige wereld.
 • Een oefendossier in het leerwerkboek (Livret), zowel receptieve als productieve opdrachten met veel
  aandacht voor het beleven en creëren van taal.
 • Le mag’ numérique: op Pelckmans Portaal ook extra artikels, interessante links naar websites, clips, spots …
Leesdossier Le mag’

Differentiatiebundel

 • Bestaat uit twee delen: het remediëringspakket
  Besoin d’aide? en het verdiepings- en uitbreidings­pakket Défi!.
Cahier

Remediëringspakket

 • Extra oefenkansen op kennis en vaardig­heden om te remediëren op de leerstof van het Livre de l’élève.
 • Een remediëringspakket basisgrammatica biedt leerlingen de kans om een eventuele achterstand weg te werken op eigen tempo. 
 • Eenvoudigere leesteksten met gerichte
  oefeningen op maat (zowel receptief als
  productief).
1 Besoin d’aide?
2 Défi!

Extra pakket om te verdiepen en uit te breiden

 • Extra verdiepings- en uitbreidingsoefeningen op de leerstof van het Livre de l’élève met nieuwe, uitdagende productieoefeningen.
 • Verdiepingspakket met extra semantische woordenvelden en oefeningen.
 • Comment écrire?: focus op spelling, om frequente schrijffouten aan te pakken.
 • Een zelfevaluatie op een hoger niveau met communicatieve opdrachten voor taalsterke leerlingen en een specifieke, doelgerichte eindtaak.
 • Extra leesteksten met uitdagende en complexere verwerkingsopdrachten (zowel receptief als productief).

Besoin d’aide?
helpt je op weg!

Daag jezelf uit met Défi!